Behov for at reducere støj på arbejdspladsen?

GrapeDesign har for et par år siden gennemført to større undersøgelser blandt mere end 4.000 modtagere af vores danske nyhedsmail. Den første skulle egentlig blot afdække, hvilke indretningsmæssige udfordringer de fleste oplever på deres arbejdsplads. Vores interesse var at finde ud af, hvordan vi bedst kunne hjælpe virksomheder med deres indretninger. Næsten halvdelen svarede, at det største problem er generende støj.

Indrømmet: Da vi gik i gang med undersøgelserne havde vi en lille anelse om, at uønskede lyde og dårlig akustik ville være blandt de største problembørn. Men da undersøgelsen afslørede, at næsten halvdelen havde problemer med netop støj, blev vi alligevel noget forbavsede.

Derfor satte vi straks gang i en ny undersøgelse: Denne gang spurgte vi samme gruppe mennesker om, hvordan de oplevede de akustiske problemer, og hvad der er blevet gjort for at afhjælpe dem. Hele 68% oplevede tale fra kollegaer, der sidder tæt på som et problem, skarpt forfulgt (52%) af “tale fra kollegaer, der sidder længere væk”.

At det er talestøj, der er det største problem, giver i sig selv et praj om hvilke akustiske absorbenter, der skal fyldes i værktøjskassen. Netop den problemstilling, har vi investeret rigtig meget research-tid i at finde løsninger på.

Ikke mindre end 40% svarede, at der endnu ikke var gjort noget ved problemerne. 24%, at de har fået akustisk loft. 16% havde fået afskærmet kopi- og kaffemaskiner, og en del havde indført spilleregler for telefonsamtaler.

Det er billigst at være på forkant

Det er tankevækkende, at hele 40% ikke oplever, at der bliver gjort noget ved så alvorligt et arbejdsmiljøproblem. Vi har set arbejdstilsynet være på pletten med skærpet retorik overfor virksomheder, der lader stå til: F.eks. har vi mødt virksomheder, der har fået påbud om gennemførelse af avancerede og kostbare akustiske analyser – en unødvendig ekstraomkostning, som vi mener er meget bedre brugt på at sikre, at der er gode rammer for koncentration og fokus. Sagt på en anden måde: Det er mere lønsomt og langt bedre for arbejdsmiljøet at være på forkant. 

Så her er vores enkle og konkrete løsningsforslag:

Dæmp først og fremmest talestøjen arbejdspladserne imellem

En enkelt telefonsamtale kan distrahere resten af kontoret så meget, at arbejdet delvist går i stå. Både imens samtalen er i gang og faktisk også et pænt stykke tid efter. God skik indenfor akustisk regulering er at reducere støjen tæt ved kilden. Det gælder faktisk uanset om, det er en støjende kollega eller kaffeautomaten. 

Så hvis I har en kollega, der har mange telefonsamtaler eller har svært ved at holde begejstringen for kontakten til et andet menneske nede, kan I overveje arbejdspladsens placering og skrue op for akustiske løsninger tæt omkring hendes eller hans arbejdsplads.

Det kunne være via akustiske rumdelere, bordskærme og akustiske absorbenter på væggene omkring kollegaen. Hvis I ikke allerede har et akustisk loft, bør det nok også komme med på ønskelisten, omend det ofte er enklere og billigere at starte med de andre og mere fleksible produkter først

Det omvendte scenarie er, når en ekstra sensitiv kollega er ved at gå til. Løsningerne er faktisk de samme. Så overvej kollegaens placering og skærm godt af i nærområdet på samme måde, som man gør omkring en ekstra støjende kollega. Hvis I aldrig har talt om støj og akustik på kontoret, er det måske det allervigtigste at få på næste møde – både individuelt og i plenum.

Har lyden det med at forplante sig gennem hele kontoret, er der sikkert alt for mange hårde overflader, der reflekterer lyden (lofter, vægge, vinduer og inventar). I så fald vil det være givtigt, at konvertere store dele af de hårde flader med gode akustiske absorbenter. Det kunne f.eks. være akustiske billeder, gardiner eller akustiske vægdekorationer (f.eks. akustisk kork). Samt naturligvis et akustisk loft eller flåder.

Generelt betragtet skal I dog først og fremmest sørge for at kontoret lever op til arbejdstilsynets retningsliner og bygningsreglementet. I åbne fællesrum skal det ækvivalente absorptions areal f.eks. være 110 - 130% af gulvarealet. Man kommer langt med et godt akustisk loft. Så det er glædeligt, når 24% svarede, at det havde de allerede.

Reducer støjen fra fælleszoner og reception

Hvis I har fælleszoner, kan det være, de ikke bliver udnyttet maksimalt, fordi jeres medarbejdere ikke kan lide at distrahere kollagerne omkring området. Sørg derfor for at fællesområdet også er godt afskærmet og dæmpet. Måske helt isoleret fra arbejdszonerne. Det er også vigtigt at loftet i fællesområdet har gode akustiske egenskaber. Det giver bedre samtaler i området og reducerer talestøjens muligheder for at forplante sig ud til arbejdspladserne. I kan også overveje om fællesområdet skal indrettes med højryggede sofaer. Reklame: GrapeDesign har faktisk for nyligt designet en rigtig fin en af slagsen.

Receptionen kan også være en alvorlig synder. Så tag også den med i betragtningerne som et slags fællesområde.

Spørg en ekspert og kom sikkert i mål

Ovenstående gennerelle gennemgang af problemer og deres løsningsmuligheder er forsøgt tilpasset dette medie i omfang og dybde. Har I alvorlige problemer med støj i jeres virksomhed, må det sidste velmente råd dog være, at søge rådgivning hos en professionel akustiker eller andre kyndige indenfor området. Hos GrapeDesign kan vi rådgive i forhold til de fleste udfordringer. Men vi kender også vores begrænsninger og konsulterer vores samarbejdspartnere, når problemstillingerne bliver for avancerede.

Vi interesserer os for problemstillingerne og håber I har lyst til at drøfte jeres med os. Så tag endelig fat i mig (find mine detaljer under medarbejdere i bunden af denne side). glæder mig til at høre fra dig.

Christian Nygaard, Designer & Ejer, GrapeDesign

Artikler og mere information:

How Long It Takes to Get Back on Track After a Distraction

Akustik i arbejdsrum At-vejledning A.1.16 December 2008