Handelsbetingelser

Hvem kan blive kunde hos Grape?

On-line bestilling er forbeholdt virksomheder. Men alle er meget velkomne som kunder hos Grape. Så hvis du som privat er interesseret i handle med Grape, er du velkommen til at besøge vores studie i det københavnske Nordvest. Kontakt os dog i forvejen for aftale.

Hvordan kan jeg handle hos Grape?

Hos Grape vil vi gerne være kendte for at være nærværende og omhyggelige. Det betyder, at vi forsøger at være fleksible i forhold til, hvordan vores kunder kan handle hos os. I vores online store kan du som virksomhed handle et udvalgt sortiment 24/7. Finder du ikke lige det du søger, er du naturligvis altid velkommen at kontakte os pr. mail grape@grape.dk eller pr. telefon +45 38 878 800. Telefonen er åben alle hverdage 8:00 - 16:00.

Kan jeg se varerne, inden jeg bestiller?

Mange af varerne i Grape online store er repræsenteret i vores studie. Så du er meget velkommen til at lave en aftale om at komme forbi og blive inspireret. Ring for en god ordens skyld først på +45 38 878 000 og få en aftale.

Hvordan bliver jeg oprettet som bruger?

Når du som virksomhed afgiver din første bestilling via vores online store, bliver du også oprettet som bruger. Ved første bestilling beder vi om dit navn, e-mailadresse, ønsket password, telefon-nr., din virksomheds navn, adresse (og fakturerings- og leveringsadresse hvis forskellig) samt din virksomheds CVR-nr. Næste gang du handler, kan du slippe med at logge ind med din e-mailadresse og password.

Hvordan bestiller jeg fra Grape online store?

Find de ønskede varer via den enkle navigation og “variant-knapperne”. Når du har fundet frem til dine varer, lægges de i kurven med et enkelt klik. Husk at gennemse kurvens indhold inden check-ud. Når du afgiver ordren, er der en enkel check-ud process, der sikrer, at vi har alle relevante informationer herunder leveringsadresse og betalingsinformationer. Kort tid efter afgivelsen af din bestilling, vil du modtage en mail med en estimeret leveringstermin.

Alle bestillinger er bindende.

Kan jeg ændre i min bestilling?

Når du har afgivet din bestilling, er den en bindende aftale for din virksomhed. Derfor kan du ikke længere selv foretage ændringer. Har du brug for mindre ændringer (fx leveringsadressen), kan du sende en e-mail til grape@grape.dk og vi vil forsøge at efterkomme dine ønsker.

Har jeg fortrydelsesret?

Grape er ikke en lagerførende virksomhed. Derfor bliver alt bestilt eller fremstillet til ordre. På den baggrund har vi ikke mulighed for at tilbyde returret.

Betaling, moms og faktura

Hvordan betaler jeg for min bestilling?

Grapes on-line butik modtager Visa/Dankort, Visa og MasterCard. Dit kort bliver autoriseret i forbindelse med din bestilling. Vi trækker naturligvis først betalingen, når varerne afsendes.

Det er også muligt at betale med bankoverførsel. Vi sætter din bestilling i gang så snart din betaling er gået ind på vores konto. Ordren er stadig bindende ved afgivelsen.

Grape tilbyder også elektronisk fakturering til institutioner og større virksomheder. For at blive faktureret elektronisk skal du i forbindelse med bestillingen blot indtaste dit EAN-nr. og evt. reference.

Hvordan afregnes moms?

Ved levering i Danmark fakturaer vi inkl. 25% moms. Ved levering og fakturering udenfor Danmark kan vi tilbyde fakturering uden moms. Indenfor EU dog kun ved angivelse af gyldigt moms-nr.

Fakturering, Forsendelse og levering

Fakturaen sendes pr. e-mail umiddelbart efter afsendelse.

Forsendelsesmetoder

Vi leverer til alle erhvervsadresser world-wide. I Danmark sender vi alle pakker med GLS Business. Udenfor Danmark sender vi alle pakker med UPS. Til levering af receptionsdiske, talerstole og andre større leverancer bruger vi professionelle møbeltransportører og/eller montører.

Kort efter, at du har afgivet din bestilling, vil du modtage en e-mail med bekræftelsen. Når din forsendelse er klar til afhentning eller er afsendt, sender vi en ny e-mail med alle relevante detaljer, herunder evt. link til sporing af din pakke.

Hvordan håndteres forsendelser, når varen ikke er på lager?

Langt de fleste varerne i Grape online store fremstilles til ordre. Allerede ved bestilling vil det fremgå, hvad den forventede leveringstid er. Få arbejdsdage efter din bestilling vil vi kende den nøjagtige leveringstid og opdatere din ordre med den bekræftede leveringsdato. Du vil i den forbindelse modtage en ny opdateret ordrebekræftelse.

Hvordan kan jeg spore min forsendelse?

Når du modtager din faktura vil dette være et tegn på at bestillingen er afsendt. Hvis du ønsker flere oplysningerne, er du velkommen til at kontakte os.

Hvad gør jeg, hvis der opstår problemer med forsendelsen?

Vi stræber naturligvis efter, at der ikke skal opstå problemer med forsendelsen. Men skulle der opstå uventede problemer, er det bedste, du kan gøre, at ringe til os på +45 38 878 800 og udenfor normal telefontid (hverdage 08:00 - 16:00) sende en mail på grape@grape.dk.

VIGTIGT! Hvis forsendelsen er beskadiget ved modtagelsen, er det vigtigt, at du kvitterer på fragtbrevet med en anmærkning herom. Uden anmærkninger bortfalder reklamationsretten for så vidt angår transportskader.

Aftalegrundlag og beskrivelser

En ordre er først bindende for Grape, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. Tilbud afgivet af Grape er kun bindende for Grape, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Grape inden otte dage efter tilbuddets afgivelse.

Et tilbud eller en ordrebekræftelse fra Grape vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan Grape tilbagekalde det afgivne tilbud eller den afgivne ordrebekræftelse, uden at dette berettiger køberen til at rejse krav.

Køber har ikke afbestillings- eller returret.

Montage, opstilling, udpakning mv. er ikke inkluderet i tilbudsprisen, men udføres efter særskilt aftale eller bestilling, således at arbejdet faktureres efter medgået tid. 

Priser, betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

Grapes priser er fastsat inkl. emballage, men ekskl. pakning, forsendelse, moms og eventuelle andre afgifter. Grape er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Grapes kontrol.

Købesummen forfalder ved levering, medmindre andet er aftalt. Forfaldne beløb forrentes med 1,5 % pr. måned. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om køber reklamerer.

Grape beholder ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er sket. Ved købers manglende betaling er Grape berettiget til at tilbagetage det leverede. Køber skal erstatte omkostninger og ethvert tab ved tilbagetagelsen. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede, indtil fuld betaling er sket. 

Risikoens overgang, leveringstid og forsinkelse

Det solgte leveres EX WORKS.

Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Grapes underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Grape forinden udløbet har afsendt det leverede, eller dette står til rådighed.

Foreligger der forsinkelse fra Grape, og ønsker køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Grape et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel, uden at levering er foretaget, kan køber hæve aftalen med de begrænsninger, der følger af disse salgs- og leveringsbetingelser. Har køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet Grape varsel, foreligger der ikke forsinkelse. Forsinket levering berettiger uanset årsag ikke køber til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab.

Forsinkes en leverance som følge af købers forhold, udskyder dette ikke leveringstidspunktet eller forfaldstidspunktet for købesummen. Køber skal friholde Grape for ekstra omkostninger til transport, opbevaring m.v., der er en følge af købers forsinkelse med modtagelse af varen.

Reklamation, mangler og produktansvar

Det leverede leveres med de garantier, som GrapeDesign’s producenter og leverandører tilbyder GrapeDesign, og køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere garanti. Garantier omfatter alene nye produkter.

Køber er forpligtet til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen. Såfremt det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt inden fem dage gøre manglen gældende. Reklamerer køber ikke rettidigt bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.

En mangel anses ikke at foreligge, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinier fra Grape eller Grapes underleverandører, eller såfremt køber eller tredjemand uden Grapes samtykke har udført ændringer i det leverede. 

Ved begrundet og rettidig reklamation er Grape efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning. Sker rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Forsinkelse anses ikke at foreligge under disse omstændigheder. GrapeDesign er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger og/eller omleveringer. Uanset omlevering eller afhjælpning kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindeligt aftalte reklamationsperiode. 

Konstaterer Grape, at det leverede er mangelfrit, er Grape berettiget til at fakturere det udførte arbejde.

Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag og kun for den del af den samlede leverance, der er forsinket eller lider af mangler. 

Grape er ikke ansvarlig for tingskade opstået som følge af en defekt ved det solgte produkt.

Grapes eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Grape har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af data eller tab af goodwill. Grapes eventuelle erstatningsansvar er maksimeret til 25% af det samlede vederlag i henhold til aftalen. Samme ansvarsbegrænsning gælder for Grapes serviceydelser.

Force Majure

Grape har ikke misligholdt sine forpligtelser, hvis årsagen til manglende opfyldelse er omstændigheder, som Grape ikke har fuld rådighed over. Grape er berettiget til at hæve aftalen med de begrænsninger, der følger af nærværende betingelser, såfremt en af de nævnte omstændigheder har foreligget i mere end 30 på hinanden følgende arbejdsdage. 

Tvister

Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved de almindelige domstole efter dansk ret.

Rykkerprocedure

Grape rykker for betaling to bankdage efter forfalden betaling. Rykkergebyret er iht. dansk lovgivning DKK 100,00. Inkassovarsel sendes en uge efter rykker. Fordringer der ikke er betalt 10 dage efter inkassovarsel, bliver sendt til retslig inkasso.