• Post-COVID-19 virksomhedsindretning

Post-COVID-19 virksomhedsindretning

Vi er ikke de eneste, der forsøger at forudsige, hvordan den nye normal bliver. Men når vi kommer dertil, har vi alle gjort os nogle værdifulde erfaringer, der for bestandigt vil påvirke indretningen af vores virksomheder og arbejdsdag. Denne artikel, der er vores bidrag til debatten, vil blive opdateret i takt med, at vi også bliver klogere. Artiklen er kun til inspiration og vi henviser derfor også til Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Hvad har vi blandt andet lært?

Corona-pandemien er endnu en påmindelse om, hvor lille og forbunden vores verden er. Med corona’en har vi på den positive side lært, at social sikkerhedsafstand også hæmmer udbredelsen af andre sygdomme - som fx influenza. Omvendt mærker vi også, hvor meget nærhed og en god krammer betyder for vores velvære og indlevelse.

Arbejdsmæssigt har flere skeptiske chefer indset, at hjemmearbejde sagtens kan være produktivt og måske endda i nogen arbejdssituationer decideret effektivitetsforbedrende. Mange er blevet dygtigere til at bruge teknologien; og videokonferencer er blevet en naturlig del af hverdagen. Fra det virtuelle forretningsmøde på Skype for Business til FaceTime-spilaftenen med vennerne.

Tendenser, vi så i forvejen, vil få fornyet energi

Det, vi lærer nu, vil uden tvivl blive en tung fod på speederen i forhold til udviklingen af eksisterende arbejdsmæssige tendenser. Først og fremmest var hjemmearbejde og videokonferencer jo ikke ukendte fænomener, men nu vil stigningen i antallet af hjemmearbejdsdage* og videokonferencer accelerere. Først mente vi sammen med andre, at den Den Aktivitetsbaserede Arbejdsplads også tilsvarende for alvor ville få vinger. Men nu er vi ikke så sikre længere. For den Den Aktivitetsbaserede Arbejdsplads lægger jo netop op til at smittekæder blandes. Så lige nu vil vi nok være varsomme med at introducere denne nye indretningsform uden ekstra omtanke og forholdsregler.

Derudover har bevidstheden om de åbne kontorers ulemper ift. smitterisiko skabt et håndgribeligt behov for nye typer indretninger. Og investerer vi klogt, kan dette heldigvis sagtens ende med at blive godt for vores arbejdsliv, sundhed og sociale velfærd. Hos Grape tror vi faktisk på, at meget vil blive bedre post-COVID-19.

* Ny undersøgelse af YouGov for If Skadeforsikring viser, at 85% trives med hjemmearbejde, og at 46% fremover gerne vil arbejde mere hjemme.

Hvordan vil den nye lærdom helt konkret påvirke virksomhedsindretningen i "den nye normal"?

Ingen kan længere være i tvivl. Det, vi lærer og bliver påvirket af nu, vil ændre vores adfærd og arbejdsmønster for bestandigt og blive "den nye normal". Herunder i tilfældig rækkefølge nogle af de tendenser vi har fanget.

De nye hjemmearbejdspladser bliver en naturlig del af hjemmet

Meget få synes, at en traditionel kontorarbejdsplads passer godt ind i en smagfuld indretning i stuen eller soveværelset. Og meget få har mulighed for at dedikere et helt rum til hjemmekontoret. Derfor vil vi i fremtiden se nyt inventar, der bedre kamuflerer hjemmearbejdspladsen med godt design og lækre materialer. Det kunne fx være et smukt spisebord med hæve-/sænkefunktion og en stor skuffe til tastaturet, eller måske en arbejdslampe så æstetisk, at den også pynter i vindueskarmen, når man ikke er på arbejde.

Det er langt fra alle der trives med hjemmearbejde

Hvis din personlighed hælder til den introverte side, trives du sikkert med hjemmearbejde. Men hvis din kreativitet og produktivitet næres af social kontakt er hjemmearbejdspladsen en dræber. Så virksomhederne er nødt til at kigge nuanceret på, om alle deres medarbejdere skal tvinges til at have et bestemt antal hjemmearbejdsdage. Risikoen er nemlig, at de ekstroverte vil føle sig mindre inspirerede. Dette peger i øvrigt også i retning af, at virksomheden med sin egen indretning med fordel kan skabe indretninger, der tilgodeser alle personligheder. Fx med områder til fordybelse og områder der giver de ekstroverte deres energiboost i form af social kontakt.

Indretning til videokonference trænger til en overhalning

I den første periode har det været ok, at webinarer og zoom-møder ikke har fremstået som super professionelle. Det har faktisk været befriende autentisk, når vi har haft udsigt til reoler og tøjskabe. Ligesom silhuetter uden ansigter som følge af alt for meget modlys har været acceptabelt. Men nu hvor videokonference er blevet noget flere bruger professionelt, er det også tid til at være mere profesionelle omkring indretningen hertil. Både hjemme og i virksomheden.

Mere hygge, færre skriveborde og mere plads til at mødes

Når vi indretter fremtidens fleksible kontorer, vil Den Aktivitetsbaserede Arbejdsplads blive valgt som model af mange virksomheder. Der vil blive færre fuldtids arbejdsstationer i forhold til antal medarbejdere, mens de øvrige områder til formelle og uformelle møder vil få mere plads og luft. Hæve/sænke-bordene kommer med andre ord til at vige pladsen for cafe- og loungemiljøer samt flere konference- og mødelokaler. Designmæssigt vil indretningerne på kontoret i virksomheden og i hjemmet med et godt dansk ord blive mere hyggelige og æstetiske, og der vil blive kælet for de gode detaljer; herunder fx god akustik og inspirerende lys. Det er dog vigtigt at bemærke, at Den Aktivitetsbaserede Arbejdsplads med alle dens herligheder også potentielt risikerer at udvide smittekæder, hvis de sociale cirkler bliver for store. Derfor bør den indføres med øje for Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Det åbne kontor vil blive genopfundet ... igen!

Det åbne kontormiljø vil fortsat bidrage med god økonomi i forhold til virksomhedernes samlede arealforbrug. Derfor tror vi, at de åbne kontorer vil bestå, men nok i en mere celleopdelt form. Det sidste kan faktisk allerede løses med det nuværende udbud af rumdelere, bordskærme og andre rum i rummet-løsninger. Men om kort tid vil flere producenter introducere nye løsninger, der supplerer den sociale sikkerhedsafstand endnu bedre end de nuværende. Og hvis disse løsninger er udført klogt, bliver de også en bonus for arbejdsmiljøet, bl.a. via bedre akustiske forhold for medarbejderne. Da talrige undersøgelser endvidere allerede har vist, at alt for åbne kontorer giver mere fravær, vil celleopdelingen alt andet lige kunne føre til færre sygedage - og produktiviteten vil få vinger, når kollegaernes aktiviteter bliver mindre distraherende.

Nye planløsninger vil reducere spredning af vira

Det er klart, at vi post-COVID-19 kommer til at se mere på, hvordan vi helt konkret kan bruge planløsningen til at reducere spredningen af vira. Det kan være en opdeling i mindre og flere zoner, så forsamlinger automatisk bliver med færre deltagere. Mere afstand mellem arbejdspladser, så den sociale sikkerhedsafstand sikres. Eller - som en tredje mulighed - vil en opdeling med skærmvægge og modulære rum i rummet bidrage til bedre afskærmning for vira. Skærmvægge vil også blive brugt til "trafikregulering".

Workplace Sanitation bliver et nyt ekspertiseområde

Der findes jo eksperter inden for alt, der har et marked. Derfor vil en ny gruppe konsulenter og leverandører med ekspertise i strategisk placering af stationer med håndsprit og med viden om hygiejniske materialevalg snart vise sig.

Morgenmøder vil blive holdt hjemme til morgenkaffen, mens myldretiden er på sit højeste

Nogle virksomheder spekulerer allerede i, hvordan morgenmøder på Skype eller Zoom kan hjælpe medarbejderne til tidmæssigt at navigere uden om den værste myldretidstrafik. Det vil sikkert også få den positive effekt, at mindre hektisk trafik betyder større trafiksikkerhed.

Ny planlægning af arbejdstiden kan gøre os mere effektive

Forestil dig, at hele virksomheden arbejder hjemme de samme en-to dage om ugen eller måneden. Sådanne dage kunne man kalde for fordybelsesdage, altså dage, hvor alle får ro til at få noget fra hånden. Derved vil ulempen med sporadisk hjemmearbejde, hvor kollegaen ikke er der, når man skal bruge ham eller hende, forsvinde. Det er en retning. En anden retning kunne være, at lade medarbejdere styre planlægningen selv. Eller måske en hybrid.

Hvad så med miljøet?

Den krystalklare blå himmel, som vi for tiden kigger op i på skyfrie dage, er en håndgribelig indikation af, hvordan det kunne blive med mindre luftforurening. En erkendelse, der faktisk allerede er ved at virke som en vitaminpille til den grønne omstilling med mindre transport mellem hjem og arbejde og med møder og flyrejser erstattet af videokonferencer, som helt sikkert er kommet for at blive. Øget opmærksomhed omkring den grønne omstilling vil inspirere flere i retning af bæredygtig indretning, og holdbart inventar med små miljømæssige fodaftryk vil langt om længe for alvor blive efterspurgt.

Hvad så nu?

Alle, der beskæftiger sig professionelt med indretning, er nødt til at forberede sig på "den nye normal". Og vi ser frem til en rigtig spændende rejse. Her hos Grape har vi allerede flere nye, relevante løsninger på tegnebrættet - både til hjemmekontoret og til virksomheden. Men heldigvis findes der som sagt allerede løsninger, der kan bruges på den helt korte bane, herunder finder du lidt inspiration fra vores sortiment.

Send kommentar >

Christian Nygaard - 6. maj 2020 (senest opdateret 14. september 2020)
Designer og Partner, Grape