• Behov for at reducere støjgenerne på arbejdspladsen?

Behov for at reducere støjgenerne på arbejdspladsen?

Grape har for nogle år siden gennemført to større undersøgelser blandt mere end 4.000 modtagere af vores nyhedsmail. Den første skulle egentlig blot afdække, hvilke indretningsmæssige udfordringer de fleste oplever på deres arbejdsplads. Vores interesse var at finde ud af, hvordan vi bedst kunne hjælpe virksomheder med deres indretninger. Halvdelen svarede, at det største problem er generende støj.

Indrømmet: Da vi gik i gang med undersøgelserne havde vi en lille anelse om, at uønskede lyde og støj ville være blandt de største problembørn. Men da undersøgelsen afslørede, at halvdelen faktisk havde problemer med netop støj, blev vi alligevel noget forbavsede.

Derfor satte vi straks gang i en ny undersøgelse: Denne gang spurgte vi samme gruppe mennesker om, hvordan de oplevede de akustiske problemer, og hvad der er blevet gjort for at afhjælpe dem. Hele 68% oplevede tale fra kollegaer, der sidder tæt på som et problem, skarpt forfulgt (52%) af “tale fra kollegaer, der sidder længere væk”.

At det er talestøj, der er det største problem, gav os et praj om hvilke akustiske produkter, vi skal fylde i "værktøjskassen".

Ikke mindre end 40% svarede, at der endnu ikke var gjort noget ved problemerne. 24%, at de har fået akustisk loft. 16% havde fået afskærmet kopi- og kaffemaskiner, og en del havde indført spilleregler for telefonsamtaler. Bekymrende så let der bliver taget på problemet.

Det er mest økonomisk at være på forkant

Det er tankevækkende, at hele 40% ikke oplever, der bliver gjort noget ved så alvorligt et arbejdsmiljøproblem. Vi har set arbejdstilsynet være på pletten med hård retorik overfor virksomheder, der lader stå til: Fx har vi mødt virksomheder, der har fået påbud om gennemførelse af avancerede og kostbare akustiske analyser – en ekstraomkostning, som vi mener er meget bedre investeret i konkrete akustiske løsninger. Sagt på en anden måde: Det er mere lønsomt og langt bedre for arbejdsmiljøet at være på forkant.

Så her er vores enkle og konkrete løsningsforslag:

Dæmp først og fremmest talestøjen arbejdspladserne imellem

En enkelt telefonsamtale kan distrahere resten af kontoret så meget, at arbejdet næsten går helt i stå. Både imens samtalen er i gang og faktisk også et pænt stykke tid efter. God skik indenfor akustisk regulering er at reducere støjen tæt ved kilden. Det gælder faktisk uanset om, det er en støjende kollega eller kaffeautomaten. Men først og fremmest den støjende kollega fordi talestøj bærer information, og derfor er mere distraherende end kaffemaskinen.

Så hvis I har en kollega, der har mange telefonsamtaler eller har svært ved at holde begejstringen for kontakten til et andet menneske nede, kan I overveje arbejdspladsens placering og skrue op for akustiske løsninger tæt omkring hendes eller hans arbejdsplads.

Det kunne være via akustiske rumdelere, bordskærme og akustiske absorbenter på væggene lige omkring kollegaen. Hvis I ikke allerede har et akustisk loft, bør det nok også komme med på ønskelisten, omend det ofte er enklere og billigere at starte med de andre og mere fleksible produkter først.

Det omvendte scenarie er, når en ekstra sensitiv kollega er ved at gå til. Løsningerne er faktisk de samme. Så overvej kollegaens placering og skærm godt af i nærområdet på samme måde, som man gør omkring en ekstra støjende kollega.

Har lyden det med at forplante sig som rumklang gennem hele kontoret, er der sikkert alt for mange hårde overflader, der reflekterer lyden (lofter, vægge, vinduer og inventar). I så fald vil det være givtigt, at konvertere store dele af de hårde flader med gode akustiske absorbenter. Det kunne f.eks. være akustiske billeder, gardiner eller akustiske vægdekorationer (fx akustisk kork). Samt naturligvis et akustisk loft eller akustiske flåder.

Bemærk! Har I en god akustisk dæmpning i det åbne kontor, øges taleforståeligheden. Og det kan faktisk godt være en ulempe! Forstået på den måde, at man risikerer at følge bedre med i alt for mange samtaler, fordi den gode akustisk har hjulpet til at definere det der bliver sagt. Høj taleforståelighed er godt i et konferencelokale. Men ikke ubetinget i et åbent kontormiljø. Udfordringen løses typisk med rumdelere og bordskærme.

Reducer støjen fra fælleszoner og reception

Hvis I har fælleszoner, kan det være, de ikke bliver udnyttet maksimalt, fordi jeres medarbejdere ikke kan lide at distrahere kollagerne omkring området. Sørg derfor for at fællesområdet også er godt afskærmet og dæmpet. Måske helt isoleret fra arbejdszonerne. Det er også vigtigt at loftet i fællesområdet har gode akustiske egenskaber. Det giver bedre samtaler i området og reducerer talestøjens muligheder for at forplante sig ud til arbejdspladserne. I kan også overveje om fællesområdet skal indrettes med højryggede sofaer. Reklame: Grape har faktisk for nyligt designet en rigtig fin en af slagsen.

Receptionen kan også være en alvorlig synder. Så tag også den med i betragtningerne som et slags fællesområde.

Den gode akustisk får os til at dæmpe os

En rigtig god nyhed er, at bedre akustik i jeres indretning får alle til at dæmpe sig et par db. Derved belønnes investeringer støjreducerende produkter med en selvforstærkende virkning. Men altså desværre også modsat.

Spørg en ekspert og kom sikkert i mål

Ovenstående gennerelle gennemgang af problemer og deres løsningsmuligheder er forsøgt tilpasset dette medie i omfang og dybde. Har I alvorlige problemer med støj i jeres virksomhed, må det sidste velmente råd dog være, at søge rådgivning hos en professionel akustiker eller andre kyndige indenfor området. Hos Grape kan vi rådgive i forhold til de fleste udfordringer. Men vi kender også vores begrænsninger og konsulterer vores eksterne professionelle akustiker, når problemstillingerne bliver avancerede.

Vi interesserer os for problemstillingerne og håber I har lyst til at drøfte jeres med os. Så tag endelig fat i mig (find mine detaljer under medarbejdere i bunden af denne side). Glæder mig til at høre fra dig.

Christian Nygaard, Designer & Partner, Grape

Artikler og mere information:

How Long It Takes to Get Back on Track After a Distraction

Akustik i arbejdsrum At-vejledning A.1.16 December 2008