Bæredygtig indretning ... vi kan alle gøre en forskel

Sammenlignet med 1970 er vi i dag dobbelt så mange mennesker til at tære på klodens ressoucer. Hvor mange mennesker er vi om blot 20 år og hvad så med ressourcerne? Det siger sig selv, at vi er tvunget til at lægge livsstilen noget om og som det første blive meget mere omhyggelige med vores (over)forbrug. For når ressourcerne er brugt - hvad så?

De økonomiske faktorer som vækst og velfærd fylder altid meget i samfundsdebatten. Men det må bare ikke fjerne fokus fra bæredygtigheden. Men måske er det ikke de store tanker og forandringer, som i sidste ende vil gøre forskel. For det kan blive langt mere effektfuldt, når alle (virksomheder som private) hver dag bliver bare en lille smule mere bæredygtige. Selv de mindste tiltag gør forskel, og vi er i gang.

Grape's arbejde med bæredygtighed

Definition af bæredygtighed

Der findes ikke en endegyldig og dokumenteret definition af bæredygtighed. For at få noget operationelt at arbejde med, har vi derfor hos Grape lavet vores egen. Den er ikke endegyldig - men altså operationel:

"Bæredygtighed har overordnet to grene, som på flere punkter hænger sammen. Den første gren handler om vores overforbrug af klodens knappe ressourcer, og den anden om hvordan vores aktiviteter belaster miljøet. Forbruget af klodens knappe ressourcer skal naturligvis begrænses. De knappe ressourcer forbruges både i forbindelse med vores almindelige forbrug, og når vi investerer i langvarige forbrugsgoder. Belastningen af miljøet omhandler primært, hvordan vores aktiviteter resulterer i affald og udslip.

Vores overforbrug af de knappe ressourcer skal og kan begrænses. Og selvfølgelig til et niveau hvor ressourcen kan nå at regenerere. Det samme gælder de materialer, der går til produktionen af vores langvarige forbrugsgoder. Med andre ord må vi fx. ikke fælde flere træer, end der kan nå at vokse op igen. Skal forbruget af de knappe ressourcer bringes til et niveau, der ligger på eller under hvad kloden kan nå at regenerere, skal vi for det første blive bedre til at vælge de råstoffer, der går til fremstillingen. Dernæst er det vigtigt, at de langvarige forbrugsgoder produceres og designes, så de virkelig er langvarige. Dette betyder, at høj kvalitet og tidløst design er bedre end det modsatte.

Vores aktiviteter fører i dag til affald og udslip. Dette skal begrænses til et niveau, som vi og kloden kan håndtere uden at skade de følsomme økosystemer. Dette omfatter alt fra spildevand, microplastik, affald til partikel-forurenet røg fra virksomheder, private husholdninger og transport. Dette betyder, at vi både skal være gode til at genbruge vores affald og til at begrænse og rense vores udslip og affald."

Grape investerer i bæredygtighed

Grape gør med udgangspunkt i ovenstående definition en aktiv indsats for bidrage til øget bæredygtighed - hos os selv og generelt. Dette sker gennem konkrete tiltag hos os selv, i vores produktudvalg og i vores leverancesystem. Samtidigt forsøger vi konstant at inspirere vores netværk af kunder, leverandører og venner til at tænke mere bæredygtigt.

Hos os selv

Vi har længe arbejdet med vores aftryk. Resultatet af dette er, at vi i forbindelse med indkøb og investeringer tænker over, hvad vores beslutninger betyder for bæredygtigheden. Vi arbejder f.eks. konstant på at reducere papirforbruget. Derfor har vi længe været yderst sparsomme i vores forbrug af trykte kataloger og prislister. Vi har endda aldrig haft en fax i vores virksomhed. Fejlprint mv. genbruges som notatpapir.

Vi har skannet vores øvrige forbrug og afdækket de områder, hvor der kan tæres mindre på naturens ressourcer. Vi har bl.a. kigget på vores forbrug af el, vand og varme. Bortskaffelse og sortering af affald er ligeledes et vigtigt område.

Produktudvalg

Vi samarbejder primært med danske producenter. Dette valg sikrer, at produktionen af langt de fleste af vores produkter overholder en streng lovgivning, som ikke tillader miljøsvineri. Det betyder helt banalt også, at de færdige produkter transporteres kortere. Når vi vælger producenter udenfor Danmark er det også vigtigt, at disse arbejder bæredygtigt. molo er et godt eksempel på det sidste. Kontormøbler bliver desværre aldrig 100% bæredygtige. Dette betyder dog ikke, at vi i vores arbejde med valg af produkter og producenter ikke har mulighed for at gøre det interessant at producere mere bæredygtigt end lovgivningen kræver.

Leverancesystemet

Leverancesystemet er vores direkte adgang til at påvirke, hvordan vores producenter arbejder. Vi samarbejder derfor med vores eksterne logistikkonsulent og de primære producenter om, hvordan vores leverancer kan gøres mere bæredygtige. I denne forbindelse er forbruget af emballage f.eks. et vigtigt område.

100% ISO 14001 miljøcertificeret kontorindretning

Grape kan levere alt fra kontorstole til reoler, skriveborde og mødestole fra ISO 14001 miljøcertificerede producenter. Derved kan også vi dokumentere, at jeres nye kontorindretning kan fremstilles under nøje hensyntagen til miljøet og bæredygtigheden.

Inspiration af vores netværk

Vi benytter ganske enkelt enhver passende lejlighed til at inspirere vores netværk af kunder, leverandører og venner til at tænke mere bæredygtigt. Dette sker både, når vi mødes og i vores kommunikation på vores hjemmeside, i nyhedsmails og på facebook. Vi har med succes inspireret vores leverandører til at arbejde aktivt med bæredygtigheden.