DEN SITUATIONSBESTEMTE KONTORINDRETNING - DESK!

Impact sofa convertible

Er efterspørgslen efter robuste medarbejdere et symptom på fejlslagen virksomhedsudvikling – eller starten på en ny corporate brøler?

Efterspørgslen på “robuste medarbejdere” er steget bemærkelsesværdigt over de seneste år. Op imod 10 % af alle stillingsopslag hos jobindex.dk lister nu robusthed som en “kvalifikation”. Det har fået organisationer som Djøf og Lederne til at spekulere over tendensen.

En gennemgående fortolkning er, at det handler om, at virksomheder drømmer om at ansætte medarbejdere, der ikke bliver presset og stresset af det moderne arbejdsliv. Og det er da bestemt også smart for virksomhederne, hvis det kunne lade sig gøre, blot ved at efterspørge robusthed. Et andet blødere bud fra de to toneangivende organisationer er, at det handler om at finde medarbejdere, der har bevidsthed om egne evner og dermed også indsigt i, hvornår grænsen er nået.

Hos GrapeDesign mener vi søgen efter robuste medarbejdere er symptombehandling af fejlslagen kassetænkning. Undskyld til økonomidirektøren og HR-chefen, hvis vi tager fejl. Men vi har det urokkelige synspunkt, at den robuste Duracell-kanin-agtige medarbejder, I drømmer om, slet ikke findes. Alle kan løbe tør for batteri. Måske især dem, som i jagten på drømmejobbet, ikke vil indrømme det overfor sig selv og jer.

Udviklingen i tal taler desværre også sit tørre og tydelige sprog. Andelen af arbejdsrelateret stress er mere end fordoblet i en periode på 10 år (fra under 6 til over 12 %). Statistikkerne viser også, at kvinder er mere stressramte end mænd – og i øvrigt, at det er sværere at holde op med at ryge, hvis man er stresset. Så her et lille tip: Ansæt ikke kvindelige rygere!

Lød det provokerende? I vores optik ikke mere end stillingsopslag, der efterlyser robuste medarbejdere.

Skab et bæredygtigt arbejdsmiljø og gør selv jeres nuværende medarbejdere robuste

Den genetiske udvikling har endnu ikke tilført den store transformation af vores urmenneskehjerner. Måske det sker om 10.000 år; men helt sikkert ikke i vores tidsalder. Indtil da må vi nøjes med os mennesker, som vi er: Jordiske skabninger med høj intelligens og empati – ikke upåvirkelige, multitaskende maskiner bygget til vedholdende høj produktivitet i hektiske kontorlandskabers konstante inferno af forstyrrelser.

Arbejdet med arbejdspladsvurderinger er påtvunget virksomhederne gennem lovgivning. Det er nok også derfor, en APV så sjældent giver anledning til andet end småjusteringer. En rumdeler hist og pist og en arbejdslampe til dem, der beklager sig mest, er ofte hvad det bliver til. Vi tror på, at stresskurven kan knækkes. Men først når vi indser, at der er brug for nogle radikale ændringer af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Der skal tænkes langt mere bæredygtigt, hvis vi skal have et bedre udbytte af menneskers intelligens, empati og kreativitet. Kunne man forestille sig, et forbedret arbejdsmiljø ville kunne gøre de nuværende medarbejdere mere langtidsholdbare og produktive? Måske endda robuste? Og ville det være interessant med et arbejdsmiljø, der i højere grad fremmer kreativitet og produktivitet, ved at tilgodese menneskers styrker og svagheder?

Vi tror på, at fremtidens vindere findes blandt de virksomheder, som bedst forstår, hvor vigtigt dette er. Vi prøver herunder at komme med nogle svar på, hvordan indretningen kan bruges.

Verden forandrer sig og virksomhederne bør komme i gang med forberedelserne

Forandring er efterhånden den eneste konstant i vores omskiftelige verden. Man kunne sige, at forandring kommer helt af sig selv, så en virksomheds succes afhænger måske i virkeligheden af, om man er lige dele på forkant med udviklingen og gearet til omstilling.

Nogle virksomheder er kørt fast og derfor dårligt forberedte på det, der kommer. Tænk bare på, hvor galt det gik for markedsledere som Nokia og Kodak. Nogen mener for tiden, at det samme kommer til at ske for Apple.

I virksomhederne kan vi forberede os ved at aflæse den næste generation af medarbejderes forventninger og krav til deres omgivelser, og samtidig se på, hvad de bidrager med af nytænkning og brud på traditioner. Der er rigeligt i begge skuffer, og det kommer naturligvis til at præge samarbejdsformerne i fremtidens virksomheder.

Hos GrapeDesign, er vi ikke alene om at gøre os tanker om, hvordan indretningen af fremtidens virksomheder kan imødekomme den nye generation. Vi hører til dem, der mener, det er tid til at indføre nogle helt nye principper. Vi tror på et nyt spirende indretningsprincip. Der er ikke skrevet så meget endnu. Så lad os indtil videre bare kalde det for “Den situationsbestemte kontorindretning” - eller DESK!

DESK! - DEn Situationsbestemte Kontorindretning

Et påfaldende tidsmæssigt sammenfald mellem efterspørgsel på robusthed, øget stress og implementering af åbne kontorer, er selvfølgelig i sig selv ikke bevis for en sammenhæng. Men vi ved, åbne rum fyldt med forstyrrende lyde og synsindtryk reducerer medarbejdernes mulighed for at fokusere. Det er f.eks. kendt viden, at det tager laaang tid (over 23 minutter i snit) at finde det dybe fokus igen, hver gang vi bliver forstyrret.

Åbne kontorer skulle efter sigende fremme vidensdelingen ved at øge tilgængeligheden til hinanden. Det greb giver dog netop også rigtig mange irrelevante visuelle og auditive forstyrrelser: Kollegaernes samtaler med hinanden og i telefonen, hosten og nysen og at der altid er én, der er på vej ind eller på vej ud. Paradoksalt nok hører vi også, at virksomhederne ønsker mere “fokuseret arbejde”. Så rigtig mange svar ligger lige til højrebenet: Der er behov for indretning, der til enhver tid bedre tilgodeser den enkelte medarbejders fokus, komfort og aktuelle arbejdsopgaver.

”Det perfekte kontor”

Skulle GrapeDesign indrette det perfekte og moderne kontordomicil, der reducerer stress samt fremmer produktivitet og kreativ tænkning, ville vi først og fremmest tænke i mindre enheder. Vi ville bruge stille-zoner eller måske stille-kupéer som nye begreber. Og akustikken ville blive prioriteret højt. Samtidigt ville vi dreje formsproget hen mod mere bløde, organiske og venlige former, udført i naturlige og indbydende materialer for at skabe rolige, zen-inspirerede omgivelser. Alt sammen elementer og tanker, der ligger til grund for de løsninger, der allerede kan findes på vores hjemmeside under molo og Impact.

Den nye type kontorindretning vi snakker om, minder på flere måder om nogle af de nyere indretninger, vi ser hos mange moderne virksomheder. Det afgørende interessante er, at når medarbejderen møder i fremtidens virksomhed, vil der nødvendigvis ikke være nogen fast plads eller mødetidspunkt. Til gengæld vil medarbejderen få flere valgmuligheder - f.eks. en stille-kupé hvor flere sidder sammen - men er stille, team-zoner hvor vidensdelingen og samarbejde er i fokus og cellekontorer til når arbejdsro er vigtigere end alt andet. Dette kan gradueres og splittes yderligere op. Så medarbejderen kan altså i den situationsbestemte kontorindretning vælge sin plads efter hvilket mode, der passer bedst til dagens opgaver og humør. Dette vil have en stor positiv indvirkning på individets og derfor også virksomhedens samlede produktivitet og succes.

I fremtiden bliver det også endnu vigtigere, at indretningen også understøtter sociale relationer. Derfor vil den også tilbyde de samme rekreative områder til uformelle møder og sammenkomster, vi allerede kender fra de nyeste moderne kontorindretninger. Men også de rekreative områder kan forbedres. Mange minder mere om møbeludstillinger end opholdsområder for mennesker. Igen tænker vi i mindre enheder. Reklame: Er jeres rekreative områder for åbne kunne molo’s smukke og fleksible softwall foldevæg og den nye omfavnende Impact sofa være to esser for hyggen og privatlivet.

Coworking virksomheder imellem

Leves ideen om den situationsbestemte kontorindretning helt ud, bør det også overvejes om, der skal skabes mulighed for at medarbejdere fra flere virksomheder kan samles i projektgrupper under samme tag. Begrebet coworking er faktisk allerede ved at vinde indpas. Men endnu mest som en facilitet, der tilbydes af kontorhoteller. Vi forudser, at virksomhederne snart kan se en fordel i at indføre deres egne coworking områder.

Teknologien er 100% klar til skiftet

En god nyhed er, at informationsteknologien allerede er klar til det hele og vil gøre det enkelt at indføre denne nye type ekstremt fleksible indretning uden faste pladser. Det meste ligger jo allerede i skyen. Så tid og sted er ikke længere afgørende for, om vi kan arbejde. Til gengæld kniber det lidt med udbuddet af egnet inventar. Her kunne vi godt bruge mange flere muligheder med et mere menneskevenligt formsprog og materialevalg. Det kommer vi lidt nærmere ind på i afsnittet herunder.

Mennesket i den situationsbestemte kontorindretning

Den situationsbestemte kontorindretning handler for os ikke kun om spaceplanning, men også om hvordan omgivelsernes design kan bruges til at påvirke adfærd. Og en såkaldt kreativ indretning med stærke farver, statements på væggene, sækkestole og bordfodbold er ikke opskriften på øget kreativitet. Måske endda i værste fald tvært imod fordi for mange sanseindtryk stresser og derved reducerer den kreative energi.

I den nye situationsbestemte kontorindretning handler det derfor om at skabe et zen-agtigt miljø, der med enkle og venlige omgivelser får skuldrene ned og frigiver ny energi til kreativitet og endda højere produktivitet. Helt konkret har vores erfaringer med design og indretning vist, at den rette “zen” kan opnås med rolige og afstemte farver, runde former, god akustik og det vi kalder for nærværende materialer. Impact serien er GrapeDesigns bud på, hvordan inventar med lidt kurver og nærværende materialer kan gavne trivslen i en virksomhed.

Har I forberedt jer?

Vores anbefaling til ambitiøse virksomheder er altså: Glem alt om "den robuste medarbejder” og skab i stedet et bæredygtigt arbejdsmiljø (psykisk og fysisk), hvor I kan opbygge værdifulde, langtidsholdbare og produktive relationer. Herover gav vi vores bud på, hvordan det fysiske arbejdsmiljø kan omfavne fremtidens udfordringer og medarbejdere. Har I en plan? Føler I jer godt forberedt?

Vi tror på, at omgivelserne påvirker vores adfærd. Derfor handler alt hvad vi gør om at bruge indretningen som aktiv medspiller

Denne artikel er ligesom GrapeDesign’s mission inspireret af daglig berøring med indretning af virksomheder. Vi har indset, at indretning er mere end spacemanagement. Elementer og design i indretningen kan f.eks. også bruges til at reducere stress og virke fremmede for kreativitet og produktivitet. Så man kan sige, at indretningens design får et højere formål end blot at være pæn.

Et mål er, at vores bidrag til virksomheders indretninger skal være med til at eliminere behovet for at annoncere efter robuste medarbejdere. Alle, der synes, det lyder spændende, er velkomne til at kigge forbi GrapeDesign’s studie til en fremtidssnak (ring i forvejen). Måske vi sammen kan blive en del af den bevægelse, der skaffer os af med robusthed som en kvalifikation i fremtidens stillingsopslag.

Christian Nygaard
Designer & Ejer, GrapeDesign

Kilder:

http://www.business.dk/ledelse/haves-ledigt-job.-soeges-robust-medarbejder
http://www.djoefbladet.dk/blad/2016/05/hvorfor-skal-vi-nu-alle-sammen-v-ae-re-robuste.aspx
http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2016/032016/032016_p43
https://www.jobindex.dk/cms/robust-er-det-nye-sort?lang=da
https://www.fastcompany.com/944128/worker-interrupted-cost-task-switching
http://lifehacker.com/how-long-it-takes-to-get-back-on-track-after-a-distract-1720708353
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324123004579057212505053076
https://blog.nus.edu.sg/audreyc/2014/02/28/debunking-the-myth-of-the-open-plan-office/
http://www.forebygstress.dk/stress_i_tal_statistikker.htm#Udvikling
http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/1529A4BCF9C64905BAC650B6C45B72A5.ashx

GrapeStore webshop

Impact by GrapeDesign
Impact sofa convertible
Impact reception
Impact lectern 1 (pult)
Impact lectern 2 (pult)
Impact iPad floor stand
Impact random wallcover

molo
softwall rumdelere
softwall rumdelere med lys
softseating loungemøbler
softlight lamper
cantilever table
softprodukter og akustik
Referenceprojekter
Mere om molo

Butiksindretning
Butiksdesign
Butiksinventar
Butiksbelysning
Kiosk systemer

Messe, udstillinger
og events

Kontorindretning
Kontormøbler
Rumdeler oversigt
Kontorbelysning
Whiteboard tavler
Garderobe
Kontordesign

Akustik

GrapeDesign
facebook
Pinterest
Instagram

Sitemap
Prisliste

Rentemestervej 64 2. sal, 2400 København NV, Danmark
Telefon +45 38 878 800, mail grape@grapedesign.dk